Úřední deska

Poplatky za svoz TKO se pro rok 2019 platí do 31. 3. 2019 a to ve výši:

  • 450,-/osobu trvale bydlící/rok
  • 400,-/dítě do 15ti let/rok
  • 450,-/rekreační objekt/rok.

Poplatky jsou splatné v hotovosti na Obecním úřadu, nebo bankovním převodem na účet číslo 443523329/0800, variabilní symbol – číslo popisné.


Oznámení o době a místě konání voleb – vyvěšeno 7. 9. 2018
Zápis ze zastupitelstva_14. 5. 2018 – vyvěšeno 16. 5. 2018
Pozvánka na ZOZ_14.5.2018
Opatření-Protokol
rozpočtové opatření č. 1 _ schváleno 23.4.2018
Zápis ze zastupitelstva_23. 4. 2018 – vyvěšeno 24. 4. 2018
pozvánka na ZOZ_23.4.2018
Zápis ze zastupitelstva_5. 3. 2018 – vyvěšeno 5. 3. 2017
pozvánka na ZOZ_5.3.2018
Nábor_Policie ČR
Zápis ze zastupitelstva_22. 1. 2018 – vyvěšeno 23. 1. 2018
VOLBY_Oznámení o době a místě konání volby PREZIDENTA – II. kolo – vyvěšeno 16. 1. 2018
VOLBY_Pozvánka_zasedání okrskové volební komise – vyvěšeno 18. 12. 2017
pozvánka na ZOZ_15.12.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
MZE – vyvěšeno 20. 11. 2017
Zápis ze zastupitelstva_13. 11. 2017 – vyvěšeno 14. 11. 2017
pozvánka na ZOZ_13.11.2017
střednědobý výhled – vyvěšeno 1. 11. 2017
návrh rozpočtu na rok 2018 – vyvěšeno 1. 11. 2017
VOLBY_svolání okrskové volební komise_19.9.2017
MZE – vyvěšeno 18. 9. 2017
Zápis ze zastupitelstva_4. 9. 2017 – vyvěšeno 5. 9. 2017
pozvánka na ZOZ_4.9.2017
VOLBY_sídlo_4.9.2017
rozhodnutí Okřesaneč ei dolní část
rozhodnutí Okřesaneč ei horní část
SPU_386399_2017_28.8.2017
rozpočtové opatření č. 2 _ schváleno 22.8.2017
Zápis ze zastupitelstva_22. 8. 2017 – vyvěšeno 23. 8. 2017
pozvánka na ZOZ_22.8.2017
VV-územní plán Bratčice_8.8.2017
Veřejnoprávní smlouva – MěÚ Čáslav_8.8.2017
Nahlaseni_volicu_ve_zdrav._zariz._zasilani_vol._pruk._zastup._uradum_7.8.2017
Oznámení o_zahájení ÚR – Okřesaneč – dolní část NN_7.8.2017
Oznámení o zahájení ÚR- Okřesaneč- horní část NN_7.8.2017
Oznámení o zahájení správního řízení – vyvěšeno 7. 8. 2017
Vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – vyvěšeno 24. 7. 2017
rozpočtové opatření č. 1 _ schváleno 19.6.2017
Zápis ze zastupitelstva_19. 6. 2017 – vyvěšeno 22. 6. 2017
pozvánka na ZOZ_19.6.2017
Zápis ze zastupitelstva_12.6.2017 – vyvěšeno 15. 6. 2017
pozvánka na ZOZ_12.6.2017
Vyhláška FÚ – vyvěšeno 22. 5. 2017
Zápis ze zastupitelstva _ 15. 5. 2017 – vyvěšeno _ 16. 5. 2017
pozvánka na ZOZ_15.5.2017
Zaverecny ucet_2016
Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou_29.4.2017
oznameni_zameru___směna_20.3.2017
Zápis ze zastupitelstva _ 20. 3. 2017 – vyvěšeno 24. 3. 2017
pozvánka na ZOZ_20.3.2017
Zápis ze zastupitelstva _ 20. 2. 2017 – vyvěšeno _ 21. 2. 2017
pozvánka na ZOZ_20.2.2017
oznameni_zameru___prodej_23.1.2017
Zápis ze zastupitelstva _ 23. 1. 2017 – vyvěšeno 25. 1. 2017
pozvánka na ZOZ_23.1.2017

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Stáhnout si žádost do počítače (formát ZIP)