SDH Okřesaneč

Sbor byl založen po schůzi obecního zastupitelstva dne 22. 1. 1928. Sbor založilo 17 mužů kteří přijaly výzvu bojovat s přírodními živly. V čele toho zakládajícího sboru působil jako velitel v té době 25tiletý rodák Karel Vébr.

V roce 1928 byla zakoupena obecním úřadem Hostovlice čtyřkolová ruční stříkačka tažená koňmi která byla používána až do roku 1945.

Kolem roku 1939-40 bylo utvářeno družstvo žen kde do funkce velitelky byla zvolena Emílie Rokosová rozená Vébrová.

V období od roku 1945 byla sboru přidělena tehdy  OVSPO motorová stříkačka od firmy Stratílek a po jejím vyřazení byla  přidělena DVS 16.

První tažné vozidlo sboru od roku 1945 byla Dočka, toto kořistní vozidlo z druhé světové války, bylo později odprodáno filmovému studiu Barrandov.

Dále sbor využíval vozidla Tatra 805, Robur, Gazz 69 a v současné době DA Citroen Jumper.

V únoru roku 1991 byla poskytnuta nová stříkačka PPS 12 s kompletním vybavením, kterou sbor vlastní dodnes.

V dnešní době má sbor mužské i ženské družstvo s celkovým počtem 36 členů s průměrným věkem 39let.

 

Obec Okřesaneč se nachází v okrese Kutná Hora , kraj Středočeský , asi 10 km jihovýchodně od města Čáslav

První zmínka o existenci obce  je z 1. poloviny 13. století, je však pravděpodobné, že existovalo již dříve, bohužel zaniklo beze stopy. Dokládá to kostel svatého Bartoloměje, jehož první zmínka se datuje od roku 1352. Jedná se o stavbu pozdně románského stylu s některými gotickými prvky a renesanční věží. Původně zde byly dva zvony, jeden z roku 1519 a druhý z roku 1638.

Starší část obce se rozkládá podle potoka zvaného Vejrovka a náves je u kostela. Nová část je od kostela v mírném stoupání, zvaná „Ve Vilách“. V současností má obec 119 čísel popisných, z nichž jedna třetina slouží k rekreaci. Obec dříve spadala pod Hostovlice, odloučení se datuje na 1. leden 1956.

 

Historie funkcionářů sboru:

 

Velitelé:   Vébr Karel

Šebek Josef

Svoboda František

Moravec Václav  

Líska Václav   

 

Starostové:      Čech Josef

                            Záklasník Jan

                            Čech František

                            Svoboda František  

 

Jednatelé:         Esner Alois

                            Šebek Josef

                            Vágner Václav

                            Šveřepa Zdeněk

                            Kryštof Ladislav

                            Čuda Jaroslav

                            Labuť Jiří

 

Výbor SDH Okřesaneč k 1. 1. 2013

 

Velitel:  Běhounek Tomáš st.

Starosta: Šveřepa Miloš

Jednatel: Běhounek Tomáš st.

Pokladník: Slavík Petr

 Znak sboru: