Obec Okřesaneč

První zmínka o existenci sídla je z 1. poloviny 13. století, je však pravděpodobné, že existovalo již dříve, bohužel zaniklo beze stopy. Dokládá to kostel svatého Bartoloměje, jehož první zmínka se datuje od roku 1352. Jedná se o stavbu pozdně románského stylu s některými gotickými prvky a renesanční věží. Původně zde byly dva zvony, jeden z roku 1519 a druhý z roku 1638.

Starší část obce se rozkládá podle potoka zvaného Vejrovka a náves je u kostela. Nová část je od kostela v mírném stoupání, zvaná „Ve Vilách“. V současností má obec 119 čísel popisných, z nichž jedna třetina slouží k rekreaci. Trvale tu žije 185 obyvatel, z toho 30 dětí ve věku do patnácti let.

Obec dříve spadala pod Hostovlice, odloučení se datuje na 1. leden 1956.

V obci jsou činné dva spolky: Sbor dobrovolných hasičů Okřesaneč a Tělovýchovná jednota Sokol Okřesaneč.

Na ukončení masopustu se pořádá tradiční maškarní průvod, zakončený taneční veselicí. Dále pořádáme Dětské dny, Mikulášské besídky a Čarodějnice pro děti. V průběhu roku se též v místním pohostinství konají různé taneční zábavy – např. již zmíněná maškara, velikonoce, stavění máje, kácení máje, dožínky, atd.